Boya stomatological hospital
高梦婷 城西门诊部儿童牙科主诊医师

                                                      

毕业于温州医科大学,从事儿童口腔临床工作多年。诊疗范围:儿童乳牙和年轻恒牙龋病、牙髓病及根尖周病的诊断治疗、乳前牙和乳后牙预成冠修复、替牙期间隙管理、年轻恒牙外伤后美容修复、儿童口腔无痛化治疗及儿童口腔健康保健。且较擅于儿童心理诱导行为管理。