Boya stomatological hospital
盛佳婷 儿童牙科主诊医师

                                                             

本科毕业于湖州师范学院口腔医学系,中华口腔医学会会员,儿童口腔专业委员会会员。专业特色为低龄儿童龋病的综合防治,乳牙及年轻恒牙牙髓根尖周病的诊治,儿童及青少年前牙外伤,不合作儿童的行为诱导和镇静等。