Boya stomatological hospital
彭春梅 城西门诊部儿童牙科

                                                            

毕业于重庆医科大学,浙江省口腔医学会会员,中华口腔医学会会员。擅长儿童口腔疾病的早期预防,儿童及青少年龋病、牙髓病、根尖周病的诊治,儿童诊疗的心理行为诱导,无痛治疗及儿童口腔保健与规划。